Klerenoverhandiging

In Vlaanderen zijn we ook voortdurend bezig om kleren in te zamelen voor de kinderen van de lagere school; die nemen we dan mee naar het scholenproject om daar uit te delen. Dat is een haast kosteloze manier om de kinderen toch van een extra aantal kleren te voorzien; die zijn ook zeer welgekomen zoals U kan zien in het filmpje en de fotoreportage.

Het uitdelen van kleren verliep wel wat chaotisch. Vandaar dat we ondertussen een nieuw systeem hanteren. De directeur bezorgt ons een lijst met de namen van de kinderen met hun maten. Wij doen dan een preselectie van de kleren in België zodat we aan elk kind aangepaste kledij kunnen geven.

Als U bereid bent om in uw school kleren voor ons te verzamelen (voor lagere school kinderen) neem dan contact op met ons en dan bezorgen we U lijsten… een tijdje later kan U dan op de website het resultaat zien …de kleren komen terecht bij de schoolkinderen van Manbarnootaaf en zullen glunderen op de foto in hun nieuwe plunje.