Manbarnotaaf VZW

Manbarnootaaf is een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) die lagere scholen in de Gilgel Gibe regio in Zuid-West Ethiopië ondersteunt. Naar school gaan in Ethiopië is geen evidentie. De schoolkinderen hebben vaak eerst een fikse wandeling voor de boeg, soms wel 5 kilometer zonder ontbijt. De scholen hebben ook weinig middelen. De dorpen moeten zelf scholen bouwen en uitrusten met materiaal zodat de leerlingen kunnen studeren. Dat is niet eenvoudig voor de dorpen omdat de meeste inwoners weinig of geen geld hebben. De klaslokalen worden van hout, stro en klei gebouwd, en als dak worden zinken platen gebruikt ... het wordt dan ook heet in het klaslokaal tijdens de dag.

Ook voor de boeken en de banken moeten de ouders van de kinderen instaan. Gelukkig zijn de leerkrachten erg creatief -zoals bij jullie op school- en maken ze zelf materiaal om moeilijke begrippen uit te leggen. Ook de schoolbellen getuigen van veel inspiratie. Wat vind je van de drie unieke exemplaren op deze pagina? In de schooltjes zijn er heel veel noden... wat gebeurt er als je papa twee linkerhanden heeft en geen mooie houten bank voor je kan maken. Misschien wil je dan wel helemaal niet naar school? In de meeste schooltjes zijn ook geen toiletten; dat is niet echt hygienisch en kan ziekten veroorzaken die van kind naar kind worden overgedragen. Ook water en electriciteit zijn niet beschikbaar in de dorpen. Vele kinderen worden ook vaak geveld door malaria, een ziekte die soms de dood tot gevolg heeft.

De bedoeling van Manbarnootaaf (wat vertaald 'voor scholen' betekent) is dan ook om de omstandigheden waarin de kinderen lessen volgen in deze scholen te verbeteren, door het verschaffen van leermateriaal, schoolbanken en boeken, het bouwen van toiletten en waterputten, het behandelen van kinderen met malaria, de leerkrachten bij te scholen en te stimuleren. Als je met je school een school in Ethiopië wil adopteren om met hen te communiceren en hen te ondersteunen, willen we jullie met hen in contact brengen zo kunnen we elkaar wat beter leren kennen en ook heel veel leren van elkaar.

Over de vzw

De VZW werd gesticht op 6/03/2009, bijna alle stichtende leden hebben een link met Ethiopië: enkelen zijn betrokken bij het VLIR-IUC project met Jimma University, anderen hebben een Ethiopisch kindje geadopteerd. Allen vonden het noodzakelijk om ook iets te doen voor de lagere scholen in de omgeving van Jimma (videoreportage over Jimma).


Grotere kaart weergeven

Stichtende leden:

 • Bangels Stefan
 • Duchateau Luc
 • Eggermont Katrien
 • Gevaert Rudy
 • Ghosh Shyama
 • Granitzer Marita
 • Hendrikx Gerda
 • Hermans Mathieu
 • Janssens Geert
 • Leznaers Hilde
 • Mertens Beatrijs
 • Thoelen Marc

Raad van bestuur: Duchateau Luc, Janssens Geert, Eggermont Katrien, Hermans Mathieu, Granitzer Marita